מענק מילואים

על אף שברמה העקרונית שירות המילואים בישראל הוא שירות חובה, המציאות מראה אחוזי גיוס נמוכים למדי וניכר כי מי שבוחר לעשות זאת עושה זאת מתוך תחושת שליחות אמיתית ואמונה במטרה החשובה. יחד עם זאת צריך לזכור כי משרתי המילואים מקריבים לא מעט כדי להמשיך ולתת למדינה ועל כן נוצר מנגנון תגמול שהוא מענק המילואים. מהו בדיוק המענק, מי זכאי לקבל אותו וכיצד הסכומים מחושבים? כל זאת ועוד במאמר הבא.

 

מהו מענק מילואים? 

כל אזרח בישראל המגויס לשירות מילואים מקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלום על הפסד ימי העבודה. לצד זאת, כדי לעודד את משרתי המילואים הוחלט על תגמול נוסף שהוא מענק המילואים. התגמול הנוסף לא ניתן לכל משרת מילואים, אלא רק למי שעומד בתנאים לקבלתו. מעבר לכך זכאים כל משרתי המילואים בתגמול עבור הוצאות אישיות וכן ישנם שני סוגים נוספים של מענקים – מענק תגמול מיוחד ומענק תגמול מפקד מילואים פעיל – בואו נדבר על המקרים השונים. 

 

זכאות למענק מילואים

התנאי לקבלת מענק מילואים הוא בסיסי ביותר – כל מי ששירת מעל עשרה ימי שירות מילואים פעיל (שמ״פ) בשנה קלנדרית זכאי לקבלת התשלום. לתגמול עבור הוצאות אישיות (טלפון, נסיעות וכדומה) זכאי כל מי שעשה מילואים של חמישה עד תשעה ימים ברצף בשנה קלנדרית.

 

חישוב גובה המענק 

ככלל חשוב להבין כי מענק המילואים איננו מחושב על פי דרגות בצה״ל אלא על פי ימי השירות הפעיל בשנה, מלבד למענק למפקדי מילואים פעילים ולתגמול המיוחד שהוא שונה בין כלל המשרתים לבין המפקדים. החישוב נעשה על פי טבלה הסוכמת את ימי השירות והסכומים משתנים באופן שנתי לפי חישוב נקודות זיכוי המס. 

 

טבלת מענק מילואים

סוג התגמול

ימי שמ״פ (שירות מילואים פעיל) נדרשים

סכום התגמול

השתתפות בהוצאות אישיות

חמישה עד תשעה ימים (ברצף בלבד)

266 ש״ח לתקופה כולה

תגמול נוסף

על פי המפורט

10-14.5 ימי מילואים: 1,338 ש״ח

15-19.5 ימי מילואים: 2,676 ש״ח

20-36 ימי מילואים: 4,014 ש״ח

37 ימי מילואים ומעלה: 5,352 ש״ח

תגמול מיוחד

32-60 ימי מילואים עבור כל אוכלוסיית המשרתים

133 ש״ח ליום מילואים מלא

66 ש״ח לחצי יום מילואים

מעל 60 ימי מילואים לאוכלוסיית המפקדים בלבד

חיילי מילואים החייבים בשירות ארוך מהקבוע על פי חוק שירות הביטחון בשל המקצוע או התפקיד (מעל גיל 40 לחוגרים או 45 לקצינים)

תגמולי מפקד מילואים פעיל

רלוונטי למפקדים במערך המילואים בלבד המשרתים ביחידה בדרג נפרש וביחידות הלוחמות ששירתו לכל הפחות 20 ימי מילואים במצטבר בשלוש השנים שקדמו לשנת בחינת הזכאות

חצי נקודת זיכוי ממס (נכון לשנת 2022)

1,338 ש״ח

 

העלאת גובה התגמול 

על פי חוק המילואים, התגמול היומי לא יהיה נמוך משכר המינימום – דהיינו 123.67 ש״ח ליום או 3,710 ש״ח לחודש. על פי תיקון שנעשה בחוק המילואים יועלה שכר התגמול ויעמוד על 192.31 ש״ח או 5,771 ש״ח לחודש. כלומר – גם אם משרת מילואים השתכר לפי שכר המינימום לפני השירות הוא זכאי לתגמול הגבוה יותר.

 

סוגי התשלומים הכלולים במענק 

השתתפות בהוצאות אישיות

נכנס בשנת 2011 ותקף למשרתים פחות מ-10 ימים בשנה קלנדרית שאינם זכאים לתגמול נוסף או מיוחד. התגמול הוא בסכום של 266 ש״ח עבור תקופת מילואים רצופה באורך של חמישה עד תשעה ימים. 

תגמול נוסף במענק מילואים

התגמול הנוסף ניתן למשרתי מילואים ששירתו לפחות עשרה ימים בשנה קלנדרית. מחושב על פי מספר ימי המילואים לפי המפורט בטבלה שלעיל.

תגמול מיוחד במענק מילואים 

תגמול מיוחד הוא תוספת תשלום למשרתים ששירתו מעל 32 יום בשנה קלנדרית ועד 60 יום. מחושב על פי ימי המילואים שבוצעו בפועל וגובה התגמול עומד על 133 ש״ח ליום מילואים מלא ו-66.5 ש״ח לחצי יום. התגמול משולם עד לתקופה של 60 יום למעט במקרים של מפקדים בדרגת מ״פ (מפקד פלוגה) ומעלה קיבלו תגמול מיוחד מעבר ל-60 יום.

תגמול מפקד מילואים 

תגמול מיוחד שנכנס לתוקף בשנת 2017 ל״מפקדי מילואים פעילים״ – מפקדים בדרג הנפרס וביחידות הלוחמות בתפקידי מ״פ, מפקד גדוד ומעלה בציר הפיקודי בזרוע היבשה ומקביליהם בזרועות אחרות אשר שירתו 20 יום ומעלה בשלוש השנים שלפני שנת הבחינה. גובה התגמול הוא 1,338 ש״ח.

תגמול למוחרגי גיל

תגמול מיוחד שניתן לחיילי מילואים המשרתים בתפקיד שהוגדר על ידי שר הביטחון ככזה שגיל השחרור ממנו הוא גבוה מהגיל הקבוע בחוק שירות הביטחון (40 לחוגרים, 45 לקצינים). סכום התגמול מחושב לפי ימי השירות הפעילים בשנה קלנדרים ומחושב מיום השירות הראשון. גובה התגמול הוא 133 ש״ח ליום מילואים ו-66.5 ש״ח לחצי יום.

 

מענק מילואים עבור חצי יום שירות 

התגמול יעמוד על מחצית הסכום המשולם עבור יום מילואים רגיל כאשר משך השירות לא יעלה על 6 שעות לרבות הנסיעות למקום וחזרה. התשלום ניתן לכל משרת מילואים, בין אם הכנסתו נפגעה עקב השירות ובין אם לא.

 

קבלת תשלום המענק על ימי מילואים

את התשלום על ימי המילואים עצמם מקבלים מביטוח לאומי בחודש שלאחר השירות, כאשר שכירים מגישים את הטופס (טופס 3010 – תביעה על ימי מילואים) למעסיק שמגיש את התביעה בעצמו לביטוח לאומי והתגמול מתבטא במשכורת ועצמאיים מגישים באופן עצמאי לביטוח לאומי (אפשר גם דרך רואה/ת חשבון מייצג/ת) ומקבלים את התגמול אל חשבון הבנק.

המענק לעומת זאת נכנס ישירות אל חשבון הבנק של המשרת המעודכן ביחידות המילואים בחודש מאי מדי שנה. על משרתים שסבורים כי התגמול שקיבלו לא תואם את ימי המילואים לא תואמים את ימי השירות לפנות אל מוקד המילואים.

 

הטבות נוספות למשרתי מילואים 

חשוב לדעת כי מענק המילואים הוא גמול אחד בלבד שלו זכאים משרתי מילואים פעילים וישנן עוד לא מעט הטבות שניתן לקבל לרבות הנחה משמעותית בחידוש רישיון הנהיגה (עלות של 10 שקלים בלבד במקום כמה מאות שקלים), הנחות באגרות רישוי לרכב, הנחה באגרה להוצאת רישיון נשק, מספר הנחות במשרד המשפטים וכן הלאה. למשרתי מילואים מומלץ בהחלט לבחון לעומק את תנאי הזכאות ואת מגוון ההטבות שמגיעות במצטבר לסכומים של אלפי שקלים.

לסיכום – מענק המילואים הוא סכום כספי המשולם למשרתי מילואים פעילים שביצעו מעל למספר ימי שירות מילואים שנתי. הסכומים משתנים בהתאם לתפקיד ולאופי השירות ומשולמים ישירות אל חשבון הבנק של המשרתים בחודש מאי מדי שנה. משרתי מילואים פעילים חייבים להכיר את הזכויות שלהם ובפרט את מענק המילואים. באופן הזה המדינה למעשה מפצה את משרתי המילואים על הזמן היקר שלהם וחשוב מאד שכל משרת או משרתת מילואים יבינו בדיוק מה מגיע להם ויוודאו שהזכות אכן מתממשת.

שאלות נפוצות

מענק המילואים הוא תגמול כספי נוסף (מעבר לתשלום הבסיסי על ימי המילואים עצמם) הניתן למשרתי מילואים שביצעו מעל 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה קלנדרית נתונה.  

למענק המילואים זכאי כל מי ששירת מעל עשרה ימי שירות מילואים פעיל בשנה קלנדרית. כמו כן זכאים לסכום כספי חד פעמי מי ששירתו בשנה קלנדרית בין חמישה לתשעה ימי שירות ברצף.

מענק המילואים משולם בכל שנה בחודש מאי ונכנס ישירות אל חשבון הבנק של המשרת/ת.

המענק משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי על פי דיווח ימי השירות של יחידת המילואים.

תמונה של חיילים

יום המאה

ערכת הכנה ליום המאה 10% הנחה בהקלדת קוד הקופון tzav השירות הצבאי נחשב לאחת החוויות המשמעותיות ביותר בחיים ולכן כדאי

לקריאה »
נגישות