רגע לפני הגיוס: המילון הצה"לי שיעשה לכם סדר

אוטוטו אתם עולים על מדים? הכנו לכם מילון מקיף עם כל הביטויים, ראשי התיבות והמילים שמוכרחים להכיר כבר משלבי הצו הראשון והמיונים ועד להשבעה בסיום הטירונות. אז מה אומר תפקיד שהוצע לכם בתפעול אמת"ק? מה עושים כשהמפקד מבקש מכם לדווח מצב"ה ולמה צריך לחשוש ממת"ש? באנו להנחית אתכם במערכת הצה"לית הכי חלק שאפשר:

לקראת הגיוס: מיונים, צווים ותהליכים קדם צבאיים

 • מלש"ב – מיועד/ת לשירות ביטחון, כלל המועמדים לגיוס החל מהצו הראשון ועד ליום הגיוס בפועל.
 • קב"א/ קב"ת – קבוצת איכות, מדד להערכת חיילים ביחס לשנות הלימוד, אופן החשיבה האישי והתרשמות כללית. מדד זה לא בשימוש החל מספטמבר 2021.
 • דפ"ר – דירוג פסיכוטכני ראשוני, מדד הערכה לצורך שיבוץ עתידי בשירות שמתקבל מהציונים שהושגו במבחנים הפסיכוטכניים בצו הראשון.
 • פרופיל צבאי/ פרופיל רפואי – סימול מספרי שמבטא כשירות רפואית לכל מלש"ב, גם הוא נקבע כבר מהצו הראשון ועתיד להשפיע על התפקידים והאפשרויות שמהם כל חייל יוכל לבחור.
 • מותאם קצונה – מדרג שבוחן התאמה לתפקידי קצונה.
 • קד"צ – קדם צבאי, לרוב קורס או הליך מיונים טרם הגיוס שמכוון לתפקידים או לחיילות מסוימים.
 • יום המא"ה – יום מיון, איתור והתאמה של מלש"בים לתפקידים שונים, בהתאם ליכולות וכישורים שיפגינו בסדרת בחינות.
 • ממר"ם – מרכז המחשוב ומערכות המידע בצה"ל, זוהי יחידת המחשוב העיקרית שבה ניתן להשתבץ למגוון יחידות ותפקידים.
 • אמ"ן – אגף המודיעין של צה"ל, תחתיו קיימים עשרות תפקידים אליהם ניתן להשתבץ בהתאם לנתונים האישיים.
 • ירפ"א – יחידת רפואה אווירית היא המקום שבו נערכים מבדקי צוות אוויר לקורס טיס והתאמה לגיבוש טיס. המיונים מחולקים לירפ"א א' וירפ"א ב', כך שהם מבוצעים בשלבים.
 • אמת"ק – אמצעי תקשוב
 • בהל"צ – בית הספר להנדסה צבאית
 • במ"מ – ביטחון מידע
 • ביסל"ח – בית הספר לחיל רגלים
 • ביסל"ש – בית הספר לחיל שריון
 • בסמ"ח – בית הספר למקצועות המחשב והסייבר
 • בקו"ם – בסיס קליטה ומיון, אליו מגיעים כלל המגויסים ביום הגיוס.
 • מיטב – יחידת המיון והשיבוץ הצבאית, שאחראית לקלוט ולשבץ את כלל המועמדים לשירות ביטחון.
 • זה"ב – זמן הגעה בפועל/ זיהוי הערכה ובקרה.
 • טר"ן – טרם נקבע
 • מש"ק – מפקד שאינו קצין
 • קד"א – קדם אקדמי
 • דח"ש – דחיית שירות
 • רמ"ד – ראש מדור
 • שנה"ד – שנת הדרכה
 • מטכ"ל – מטה כללי
 • אכ"א – אגף כוח אדם
 • בלמ"ס – בלתי מסווג

ביום הגיוס: ציוד, מונחים צבאיים ופעולות נוספות

 • שרשרת חיול – תחנות יום הגיוס, בהן נקלטים החיילים ומופנים לבסיסי הטירונות.
 • קיטבג – שק חפצים אישיים לשימוש של כל חייל.
 • מ"א – מספר אישי, שניתן לכל חייל בתהליך הקליטה.
 • חוגר – תעודת הזיהוי של כל חייל, המכילה את תמונתו ומספרו האישי.
 • ת"א – תחבושת אישית, ניתנת לכל חייל כחלק מהציוד האישי.
 • פק"ל – פקודת קבע לחייל.
 • בלת"ם – בלתי מתוכנן
 • קל"ב – קרוב לבית (סוג שירות שנמצא במרחק נסיעה יומי מכתובת המגורים)
 • חפ"ש – חייל פשוט, לרוב ג'ובניק אבל לעתים מציין גם חייל נטול דרגות שהתגייס לאחרונה.
 • טוראי – הדרגה הצבאית בה תימצאו עם הגיוס.
 • רב"ט – רב טוראי, מתבטא בדרגה בעלת שני פסים על הזרוע
 • סמל – דרגה בעלת שלושה פסים על הזרוע
 • שפצו"ר – שיפור צורה, כלומר דיגום המדים והופעה נקייה ומסודרת כחיילים.
 • מדי א' – מדים ייצוגיים של הצבא והחייל שאליו שובצתם.
 • מדי ב' – מדי העבודה או המדים המבצעיים של החיילים.
 • פעור – כינוי לחיילים חדשים וצעירים שעדיין לא מכירים כראוי את כל הכללים הצבאיים
 • שוקיסט – חייל שטרם הסתגל למערכת, מגיב באיטיות או לא מרוכז.
 • הלם בקו"ם – כינוי למגויסים טריים שחווים את יום החיול כמלחיץ, מאיים, מבלבל וחסר וודאות.
 • וע"ר – ועדה רפואית, לחיילים בעלי בעיה בריאותית שנדרשים לקבל הקלות שירות או להוריד/ להעלות פרופיל.
 • נפקדות – חיילים שלא התייצבו ליום גיוסם נחשבים לנפקדים ועלול לצאת נגדם צו מאסר.

חיילים להתפקד: מונחים חשובים לחיילים מתחילים

 • מ"ק – מחנה קבע, יכול להיות גם ראשי תיבות של מכשיר קשר.
 • בה"ד – בסיס הדרכה
 • בט"ר – בסיס טירונים
 • שק"מ – שירות קנטינה ומזנונים (קיוסק או מינימרקט קטן)
 • סד"ח – סדנת חינוך
 • א"ג – אימון גופני
 • תיזוזים – טרטור מכוון של חיילים במטרה לסגל אותם למערכת, למשל ריצה מנקודה לנקודה בזמן קצוב במשך דקות ארוכות.
 • מצב 2 – שכיבות שמיכה
 • פזצט"א – נוהל שדה שכולל את הפעולות: פול, זחל, צפה, טווח, אש
 • רוס"ר – רובה סער, סוג הנשק הצבאי המרכזי.
 • א"ג – אימון גופני
 • מד"ס – מדי ספורט
 • מור"ק – מורשת קרב
 • לש"ב – לוחמה בשטח בנוי
 • הסב"ש – הסברה שבועית
 • חזל"ש – חזרה לשגרה
 • שעת ט"ש – טרום שינה, שעת הכנה למצב שינה
 • ת"ס – תרגילי סדר (הקשב, דגם 'שק)
 • תרג"ד – תרגיל גדודי
 • חמ"ל – חדר לחימה
 • תב"ן – תקופה בלתי נמנית ("דפוק")
 • בזנ"ט – ברזל זוויתי נטוי, אתם צפויים לפגוש אותו סביב אוהלי הטירונים ובתרגילים כיתתיים/ מחלקתיים.
 • נגמ"ש – נושא גייסות משוריין
 • שכפ"ץ – שכבת פיצוץ
 • גלח"צ – גילוח וצחצוח (של הנעליים, הנשק, שיער הזקן)
 • אב"כ – נשק אטומי, ביולוגי, כימי
 • ח"ע – חוסם עורקים
 • נכס לאומי – רשימת קשר של כל אנשי היחידה שתופעל במצבי חירום
 • מצב"ה – מצב הכוחות, דיווח על נוכחות החיילים מול המפקד
 • מצ"ל – מצבת לוחמים
 • פתיחת שעונים – לקיחת זמנים לביצוע פעולה מסוימת
 • אפטר – חופשה של יום אחד מהצבא וחזרה לבסיס בבוקר למחרת
 • פאק באמינות – פעולה שלא לפי הנהלים, שגוררת ענישה כלשהי
 • מת"ש – משפט תשלום, כלומר שפיטת החייל וקבלת עונש כספי
 • חופ"ל – חובש פלוגתי שנמצא במרפאת הבסיס ומעניק טיפול רפואי מתאים
 • ב'תים (מהאות ב') – קבלת שעות מנוחה בחדר/ האוהל.
 • גימל – קבלת יום מחלה המאפשר היעדרות מהצבא באותו תאריך
 • ד'לת (מהאות ד') – אישור היעדרות מהבסיס עקב בעיה רפואית
 • דיסטנס – סימן ההיררכיה מול המפקדים, שמירת מרחק ברמה הבינאישית.
 • נצנוץ – התחמקות ממטלות שהוטלו על יתר החיילים בכיתה/ המחלקה
 • התעפצות – "ניקור" מעייפות
 • מקוצרת – יציאה קצרה יותר הביתה, בדרך כלל עם דרישה לשוב לבסיס במוצאי שבת ולא ביום ראשון.
 • אס"ק – אווירת סוף קורס.

במהלך השירות: השגרה, הדרישות והנהלים

 • פז"ם – פרק זמן מינימלי, מציין את הוותק שלכם במסגרת הצבאית וקובע היררכיה בין חיילים גם באותו התפקיד.
 • ת"ש – תנאי שירות שיכולים לכלול הקלות מיוחדות כמו אישור לעבוד תוך כדי הצבא או לעבור לתפקיד יומיות.
 • תרבות יום א' – אירוע תרבות כמו סיור, הדרכה או יציאה לטיול המתקיים ביום א' בשבוע.
 • רגילה – חופשה שנתית שמגיעה לכל חייל, נמשכת לרוב כשבוע.
 • הדממה – חופשה מרוכזת שבמסגרתה מצמצמים את הפעילות ביחידה למינימום.
 • חמשו"ש – יציאה הביתה לחמישי, שישי ושבת, עם חזרה לבסיס ביום ראשון בבוקר.
 • אבט"ש – אבטחת יישובים, מעין תורנות שמירה במקום מרוחק שבה לוקחות חלק מגוון יחידות ומחלקות צבאיות.
 • פריסה/ שתייה – אירוע עם כיבוד לרגל הענקת דרגה, סוף קורס ועוד.
 • מבד"ק – מבדקי קצונה, למועמדים ליציאה לקצונה.
 • מחבוש – כלא צבאי
 • שילוב ראוי – נוהל ההפרדה בין חיילים וחיילות מבחינת המגורים, המלתחות ועוד.
 • עבודות רס"ר – תורנות או ענישה המבוצעת על ידי מטלות שכפופות לרס"ר הבסיס.
 • שביזות – שחיקה ועייפות המתבטאים בדרך כלל בתלונות של החייל על המסגרת, התנאים, הדרישות וכו'.
 • ש"ג – שומר גדודי, הניצב בכניסה לבסיס ובודק את הנכנסים רגלית וברכב.
 • כ"מ – כושר מוגבל
 • מבצע מלביש – מבצע אכיפה של המשטרה הצבאית, שנועד לתפיסה גדולה של חיילים שמפרים את קוד הלבוש של צה"ל.
 • חפש"ש – חופשת שחרור, שניתנת לחיילים שכבר קרובים למועד השחרור הסופי שלהם מצה"ל.
 • טנמ"ם – טרם נקבע מיקום מדויק
 • דחמ"ש – דוחה משימות
 • בצצ"ת – ברק, צל, צורה, תוואי-לוואי
 • ג"ג – גבול גזרה
 • הד"ק – הדרכת קשר
 • הל"ם – הפקת לקחי מלחמה
 • קה"ע – קצין העיר
 • קש"ת – קבוצת שיפור תהליכים
 • ת"ת – תאריך תזכורת או תיק תזכורת
 • תת"ש – תאריך תום שירות

 

אין ספק שיש לא מעט מילים וביטויים ששמורים רק לצה"ל. אז כשיגידו לכם שמשהו טר"ן או ישאלו מהו ה- תת"ש שלכם, אתם כבר תדעו למה הכוונה.

בהצלחה.

תלמידים במכינה קדם צבאית

מכינה קדם צבאית

מכינה קדם צבאית מהווה מסגרת חינוכית למלש"בים ויוצאי צבא וכשמה כן היא: מכינה את המשתתפים בה לשירות הצבאי ולחיים שאחריו.

לקריאה »
נגישות